Rychlé odkazy: Základní škola, Mateřská škola


Aktuality

PROVOZ ŠJ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN:
03.07. - 07.07. - z provozních důvodů NEVAŘÍME
10.07. - 25.08. - VAŘÍME
28.08. - 01.09. - sanitace kuchyně - NEVAŘÍME

Upozorňuji rodiče dětí z MŠ - v době prázdnin není strava nahlašována automaticky, rodiče si přihlašují jídlo individuálně. Bez řádně a včas nahlášené stravy nebude dítě do MŠ přijato.

Žáci ZŠ mohou v době prázdnin odebírat obědy pouze za plnou cenu.

 
 Ceny stravného od 1. 1. 2023

Děti MŠ do 6 let
svačina          11,00 Kč
oběd              27,00 Kč polodenní stravné 38,-
přesnídávka 11,00 Kč celodenní stravné 49,-

Děti MŠ nad 6 let
svačina          13,00 Kč
oběd              31,00 Kč polodenní stravné 44,-
přesnídávka 11,00 Kč celodenní stravné 55,-

Žáci ZŠ
ZŠ 6 - 10 let       31,00 Kč
ZŠ 11 - 14 let     33,00 Kč
ZŠ 15 a více let 34,00 Kč

svačina malá 18,00 Kč .... zůstává stejné
svačina velká 23,00 Kč .... zůstává stejné

Cizí strávníci 75,00 Kč

Mgr. Helena Korábová – ředitelka školy
 
telefon: e-mail:                                                                          bankovní spojení:                                           IČO:
+420 465 584 139 reditel.zssopotnice@seznam.cz                ČSOB                                                               71 00 44 67
+420 736 629 541                                                                      273 851 441/0300